Dự án mới

Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 8700
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.007
 • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
Sắp triển khai
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 2,2-2,5 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 640
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 4.4 - 27 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 50%
Xem thêm dự án