Dự án mới

Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
  • Số căn hộ: 426
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
  • Số căn hộ: 200
  • Mật độ xây dựng: 39.91%
Đã hoàn thành
Giá: 2.65 - 5 tỷ
  • Số căn hộ: 380
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 90 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1275
  • Mật độ xây dựng: 13,5%
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
  • Số căn hộ: 238
  • Mật độ xây dựng: 30%
Xem thêm dự án