Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
 • Số căn hộ: 471
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
 • Số căn hộ: 5088
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đang xây dựng
Giá: 2 - 6 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40.77%
Đang xây dựng
Giá: 39 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 38%
Sắp triển khai
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
2