Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 5 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 36%
Đang xây dựng
Giá: 22.3 - 37 tỷ
  • Số căn hộ: 88
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 26 - 30 triệu/m2
  • Số căn hộ: 576
  • Mật độ xây dựng: 27%
Đang xây dựng
Giá: 23-93 tỷ
  • Số căn hộ: 1651
  • Mật độ xây dựng: 40.64%
2