Hiển thị 13–20 của 20 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
Đang xây dựng
Giá: 59 triệu/m2
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang xây dựng
Giá: 75-85tr/m2
 • Số căn hộ: 972
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 304
 • Mật độ xây dựng: 34%
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: 39,9%
2