Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
 • Số căn hộ: 471
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
 • Số căn hộ: 5088
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 675
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đã hoàn thành
Giá: 1.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 667
 • Mật độ xây dựng: 26%
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Đang xây dựng
Giá: 2 - 6 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 1 - 3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 592
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 35 triệu/m2
 • Số căn hộ: 540
 • Mật độ xây dựng: 43%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 39 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 38%
2