Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đang xây dựng
Giá: chưa công bố
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 28 - 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 3.6 - 8 tỷ
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 98 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 46 - 65 tỷ
 • Số căn hộ: 30
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 370
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 5.1 tỷ
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã hoàn thành
Giá: 38 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2099
 • Mật độ xây dựng: 57%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 4.3 tỷ
 • Số căn hộ: 1152
 • Mật độ xây dựng: 27
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng:
2