Hiển thị 13–22 của 22 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 3.7 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã hoàn thành
Giá: 40 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 982
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 288
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đã hoàn thành
Giá: 80tr/m2
 • Số căn hộ: 650
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2 – 90 triệu/m2
 • Số căn hộ: 175
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 80tr/m2
 • Số căn hộ: 464
 • Mật độ xây dựng: 70%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng: 56,10%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ: 89
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 40 - 41 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 36%
2