Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2 - 4,4 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 246
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 29 - 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1080
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
 • Số căn hộ: 528
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 1.3 - 1.7 tỷ
 • Số căn hộ: 750
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 781
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 26.4 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1668
 • Mật độ xây dựng: 35 %
Đã hoàn thành
Giá: 27 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 855
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 620
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 36 triệu/m2
 • Số căn hộ: 707
 • Mật độ xây dựng: 54,4 %
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 517
 • Mật độ xây dựng: 38%
2