Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
 • Số căn hộ: 5088
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
 • Số căn hộ: 560
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 35 triệu/m2
 • Số căn hộ: 540
 • Mật độ xây dựng: 43%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
Đang xây dựng
Giá: 59 triệu/m2
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đang xây dựng
Giá: 75-85tr/m2
 • Số căn hộ: 972
 • Mật độ xây dựng: 40%
2