Hiển thị 25–36 của 36 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đang xây dựng
Giá: 48 - 148 tỷ
 • Số căn hộ: 214
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật…
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 7000 - 10500$/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.98 -10 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 15,77%
Đã hoàn thành
Giá: 4 - 14 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 18,8% cho nhà ở, 81,2% cho cảnh quan môi trường
Đã hoàn thành
Giá: 960 triệu/căn
 • Số căn hộ: 295
 • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% / khối đế: 41,85%
Đã hoàn thành
Giá: 70 triệu đồng/ m2
 • Số căn hộ: 98
 • Mật độ xây dựng: 35%
2