Hiển thị 13–24 của 36 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1229
 • Mật độ xây dựng: 24.78%
Đã hoàn thành
Giá: 6 - 12 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 407
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đang xây dựng
Giá: 43 - 52 triệu/m2
 • Số căn hộ: 880
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật...
Đang xây dựng
Giá: 2,2-2,5 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 640
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: $2700/m2
 • Số căn hộ: 333
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 2.6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 6000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 4.5 - 5.5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 52.77%
Đã hoàn thành
Giá: 37 triệu/m2
 • Số căn hộ: 280
 • Mật độ xây dựng: 49%
Đã hoàn thành
Giá: 2,5 tỷ đồng/căn
 • Số căn hộ: 190
 • Mật độ xây dựng: 20.03%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 309
 • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
Đang xây dựng
Giá: 1.6 - 2.2 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 793
 • Mật độ xây dựng: 36.4
2