Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 90 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1275
 • Mật độ xây dựng: 13,5%
Đã hoàn thành
Giá: 4.5 - 10.1 tỷ
 • Số căn hộ: 872
 • Mật độ xây dựng: 28.5%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 - 15 tỷ
 • Số căn hộ: 873
 • Mật độ xây dựng: 40.64%
Đã hoàn thành
Giá: 63-85 triệu/m2
 • Số căn hộ: 439
 • Mật độ xây dựng: 31.30%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 192
 • Mật độ xây dựng: 43.8
Đã hoàn thành
Giá: 2.9 - 9 tỷ
 • Số căn hộ: 2938
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 565
 • Mật độ xây dựng: 43%
Đang xây dựng
Giá: 4.4 - 27 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 45 – 60 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 160
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3.5 - 12.3 tỷ
 • Số căn hộ: 270
 • Mật độ xây dựng:
2