Hiển thị 97–108 của 137 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 4000 USD/m2
 • Số căn hộ: 4300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 37 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 5.9 - 10.5 tỷ
 • Số căn hộ: 967
 • Mật độ xây dựng: 49,7%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đang xây dựng
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 657
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
 • Số căn hộ: 245
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đã hoàn thành
Giá: 28-33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 39.97%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 420
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 72,60%
Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 8700
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1600
 • Mật độ xây dựng: 30%
2