Hiển thị 85–96 của 137 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ
 • Số căn hộ: 135
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
Đang xây dựng
Giá: 1.2-2.5 tỷ
 • Số căn hộ: 3580
 • Mật độ xây dựng: Sắp hoàn thành
Đã hoàn thành
Giá: 3.3
 • Số căn hộ: 240
 • Mật độ xây dựng: 31,8%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 320
 • Mật độ xây dựng: 42.58%
Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ: 232
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: <40%
Sắp triển khai
Giá: 4,5 tỷ - 5,2 tỷ
 • Số căn hộ: 3200
 • Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng khối đế: 50% ,Mật độ xây dựng khối tháp: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 12.7 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 42.3%
2