Hiển thị 73–84 của 137 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 17 - 55 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45,9 %
Đang xây dựng
Giá: ~ 2.4 tỷ
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1468
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đang xây dựng
Giá: 60tr/m2
 • Số căn hộ: 1726
 • Mật độ xây dựng: 55%
Sắp triển khai
Giá: 9 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 1.600
 • Mật độ xây dựng: 36.27%
Đã hoàn thành
Giá: 4.1-9.8 tỷ
 • Số căn hộ: 799
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 8500
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 1tỷ - 1,5 tỷ
 • Số căn hộ: 2250
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đang xây dựng
Giá: 45 - 60 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 4
 • Số căn hộ: 1612
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 816
 • Mật độ xây dựng: Thấp
2