Hiển thị 61–72 của 137 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 55 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 13.092
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 8.28 -34 tỷ
 • Số căn hộ: 464
 • Mật độ xây dựng: 62%
Đã hoàn thành
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1.212
 • Mật độ xây dựng: 31,33%
Đã hoàn thành
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1312
 • Mật độ xây dựng: 25
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đang xây dựng
Giá: 30 - 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 769
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 50-60tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đang xây dựng
Giá: 1.9 tỷ
 • Số căn hộ: 1.100
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 49,5 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 5094
 • Mật độ xây dựng: Hơn 50%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 3.3 tỷ
 • Số căn hộ: 652
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 55-65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
2