Hiển thị 49–60 của 137 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2187
 • Mật độ xây dựng: 5%
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1100
 • Mật độ xây dựng: 27.96
Đang xây dựng
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 216
 • Mật độ xây dựng: 38.46%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 888
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 30-40 tr/m2.
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đang xây dựng
Giá: 27 - 29 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: <35%
Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ: 1092
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 986
 • Mật độ xây dựng: 39%
2