Hiển thị 37–48 của 137 kết quả

Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 143
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 2600
 • Mật độ xây dựng: 49.8%
Đang xây dựng
Giá: 19,5 - 22 triệu/m2
 • Số căn hộ: 398
 • Mật độ xây dựng: khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 39,7%
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3175
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 70 - 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 372
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 8 - 48 tỷ
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 2.1 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 230
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng:
2