Hiển thị 25–36 của 137 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 3,6 - 8,8 tỷ
 • Số căn hộ: 437
 • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đã hoàn thành
Giá: 5.2 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 273
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.65 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 2,4 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang xây dựng
Giá: 31 - 34 triệu/m2
 • Số căn hộ: 779
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 60 – 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 39.27%
Đã hoàn thành
Giá: 6.5
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 952
 • Mật độ xây dựng:
2