Hiển thị 13–24 của 137 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 30 - 48 tỷ/biệt thự
 • Số căn hộ: 103
 • Mật độ xây dựng: 20% (80% mảng xanh)
Đang xây dựng
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 248
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 610
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đã hoàn thành
Giá: 8.000 - 10.000 USD/m2
 • Số căn hộ: 410
 • Mật độ xây dựng: 18.6%
Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đang xây dựng
Giá: 40triệu/ m2
 • Số căn hộ: 1.438
 • Mật độ xây dựng: 32,81%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 3.2 tỷ
 • Số căn hộ: 1274
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 811
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 39,5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng:
2