Hiển thị 121–132 của 137 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.007
 • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
Đang xây dựng
Giá: 29 - 33 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 520
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 36,8%
Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 1888
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 44%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 299
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 27-30tr/m2
 • Số căn hộ: 274
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 900
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2339
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 1,2 - 2,6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2580
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 340
 • Mật độ xây dựng: 50%
2