Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 16 triệu/m2
 • Số căn hộ: 480
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 800 triệu/căn - 1.2 tỷ đồng/căn
 • Số căn hộ: 255
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đã hoàn thành
Giá: 1,7 - 2,2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 27 tỷ
 • Số căn hộ: 461
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 6.3 - 13.5 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
2