Hiển thị 85–96 của 165 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 6 - 12 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 407
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đã hoàn thành
Giá: 4.1-9.8 tỷ
 • Số căn hộ: 799
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 45 - 60 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 4
 • Số căn hộ: 1612
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 816
 • Mật độ xây dựng: Thấp
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ
 • Số căn hộ: 135
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 6.2 - 12.1 tỷ
 • Số căn hộ: 483
 • Mật độ xây dựng: 20%
Sắp triển khai
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật...
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
2