Hiển thị 73–84 của 165 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 30 - 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 769
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 39 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 426
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 50-60tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đang xây dựng
Giá: 49,5 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 5094
 • Mật độ xây dựng: Hơn 50%
Đã hoàn thành
Giá: 55-65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
Đang xây dựng
Giá: 17 - 55 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45,9 %
Đang xây dựng
Giá: ~ 2.4 tỷ
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 45 – 60 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 160
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 60tr/m2
 • Số căn hộ: 1726
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: 3.5 - 12.3 tỷ
 • Số căn hộ: 270
 • Mật độ xây dựng:
2