Hiển thị 61–72 của 165 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đã hoàn thành
Giá: 3.6 - 8 tỷ
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1400
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 20 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.180
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 286
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 98 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đang xây dựng
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 620
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 6.3 - 13.5 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 8.28 -34 tỷ
 • Số căn hộ: 464
 • Mật độ xây dựng: 62%
Đã hoàn thành
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1.212
 • Mật độ xây dựng: 31,33%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 517
 • Mật độ xây dựng: 38%
2