Hiển thị 49–60 của 165 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 70 - 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 372
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 8 - 48 tỷ
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2187
 • Mật độ xây dựng: 5%
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1100
 • Mật độ xây dựng: 27.96
Đang xây dựng
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 216
 • Mật độ xây dựng: 38.46%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 192
 • Mật độ xây dựng: 43.8
Đang xây dựng
Giá: 30-40 tr/m2.
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: <35%
Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ: 1092
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 2.9 - 9 tỷ
 • Số căn hộ: 2938
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 50%
2