Hiển thị 49–55 của 55 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 30 - 62 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2280
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 100%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 299
 • Mật độ xây dựng: 23%
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: 39,9%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng: 56,10%
Đã hoàn thành
Giá: 960 triệu/căn
 • Số căn hộ: 295
 • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% / khối đế: 41,85%
2