Hiển thị 37–48 của 165 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 6.5
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 952
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 27 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 855
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 2 - 6 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đã hoàn thành
Giá: 1 - 3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 592
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 2600
 • Mật độ xây dựng: 49.8%
Đã hoàn thành
Giá: 4.5 - 10.1 tỷ
 • Số căn hộ: 872
 • Mật độ xây dựng: 28.5%
Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 19,5 - 22 triệu/m2
 • Số căn hộ: 398
 • Mật độ xây dựng: khối tháp 29.9% - khối đế 43.84%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 39,7%
2