Hiển thị 37–48 của 55 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.748
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
Đang xây dựng
Giá: 2.6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 6000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp triển khai
Giá: 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 31,21%
Đang xây dựng
Giá: 4.5 - 5.5 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 52.77%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 72,60%
Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1600
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 478
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 309
 • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 836
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 80 triệu/m2
 • Số căn hộ: 231
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 981
 • Mật độ xây dựng: 57,33%
2