Hiển thị 37–48 của 48 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 4000 USD/m2
 • Số căn hộ: 4300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 38-52 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 80tr/m2
 • Số căn hộ: 464
 • Mật độ xây dựng: 70%
Đã hoàn thành
Giá: 8,5-35 tỷ
 • Số căn hộ: 101
 • Mật độ xây dựng: 24
Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
 • Số căn hộ: 245
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Sắp triển khai
Giá: $4200 - $6100 m/2
 • Số căn hộ: 1102
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 3,7 tỷ - 6,5 tỷ
 • Số căn hộ: 1820
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 1888
 • Mật độ xây dựng: 50%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 3800
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 70 triệu đồng/ m2
 • Số căn hộ: 98
 • Mật độ xây dựng: 35%
2