Hiển thị 25–36 của 165 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 3,6 - 8,8 tỷ
 • Số căn hộ: 437
 • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: 39.91%
Đã hoàn thành
Giá: 5.2 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 273
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 27 tỷ
 • Số căn hộ: 461
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 8.9 -11.6 tỷ
 • Số căn hộ: 301
 • Mật độ xây dựng: 31.1%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang xây dựng
Giá: 31 - 34 triệu/m2
 • Số căn hộ: 779
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 26.4 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1668
 • Mật độ xây dựng: 35 %
Đang xây dựng
Giá: 60 – 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 39.27%
2