Hiển thị 25–36 của 48 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 55 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 13.092
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 6.3 - 13.5 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 1.9 tỷ
 • Số căn hộ: 1.100
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 4.4 - 27 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 3.5 - 12.3 tỷ
 • Số căn hộ: 270
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1229
 • Mật độ xây dựng: 24.78%
Đang xây dựng
Giá: 43 - 52 triệu/m2
 • Số căn hộ: 880
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 6.2 - 12.1 tỷ
 • Số căn hộ: 483
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: $2700/m2
 • Số căn hộ: 333
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 80tr/m2
 • Số căn hộ: 650
 • Mật độ xây dựng: 40%
2