Hiển thị 13–16 của 16 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
  • Số căn hộ: 232
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
  • Số căn hộ: 10.007
  • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
Đang xây dựng
Giá: 29 - 33 triệu/m2.
  • Số căn hộ: 520
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 30-60 triệu/m2
  • Số căn hộ: 40000
  • Mật độ xây dựng: 20-25 %
2