Hiển thị 13–18 của 18 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 225
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 8700
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 1.350
 • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
Đang xây dựng
Giá: 11 tỷ
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
2