Hiển thị 13–24 của 55 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 70 - 75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 372
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 192
 • Mật độ xây dựng: 43.8
Đã hoàn thành
Giá: 2.9 - 9 tỷ
 • Số căn hộ: 2938
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1400
 • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 286
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 98 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1.212
 • Mật độ xây dựng: 31,33%
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 517
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 30 - 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 769
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 39 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 38%
2