Hiển thị 13–24 của 48 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 781
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: chưa công bố
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 5.2 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 273
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 18 - 22 tỷ
 • Số căn hộ: 28
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.65 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 2,4 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 22.3 - 37 tỷ
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 63-85 triệu/m2
 • Số căn hộ: 439
 • Mật độ xây dựng: 31.30%
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3175
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 26 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 576
 • Mật độ xây dựng: 27%
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Sắp triển khai
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40.77%
2