Hiển thị 157–165 của 165 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 11 tỷ
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 7000 - 10500$/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 2.98 -10 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 15,77%
Đã hoàn thành
Giá: 4 - 14 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đã hoàn thành
Giá: 960 triệu/căn
 • Số căn hộ: 295
 • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% / khối đế: 41,85%
Đang xây dựng
Giá: 70-80tr/m2
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 70 triệu đồng/ m2
 • Số căn hộ: 98
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 40 - 41 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 39%
2