Hiển thị 145–156 của 165 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 48 - 148 tỷ
 • Số căn hộ: 214
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật…
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 44%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 299
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 4.3 tỷ
 • Số căn hộ: 1152
 • Mật độ xây dựng: 27
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 900
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2339
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: 39,9%
Đang xây dựng
Giá: 1,2 - 2,6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2580
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng: 56,10%
Đã hoàn thành
Giá: 10.5 - 15 tỷ/ căn.
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 340
 • Mật độ xây dựng: 50%
2