Hiển thị 133–144 của 165 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 836
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 4000$/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Sắp triển khai
Giá: 80 triệu/m2
 • Số căn hộ: 231
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 1.350
 • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 981
 • Mật độ xây dựng: 57,33%
Đang xây dựng
Giá: 30 - 62 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2280
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 29 - 33 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 520
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
2