Hiển thị 73–84 của 326 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 26 – 27 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2096
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 765tr
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 41%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 143
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 27 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 855
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 3.9 tỷ
 • Số căn hộ: 133
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 2 - 6 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đã hoàn thành
Giá: 1 - 3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 592
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 2600
 • Mật độ xây dựng: 49.8%
2