Hiển thị 37–48 của 326 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 23,75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Giá: 19 tỷ (thương lượng)
 • 80 m2 đất
 • 5 PN
 • 5 WC
Đã hoàn thành
Giá: 1,7 - 2,2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1080
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 3.2 tỷ
 • Số căn hộ: 1274
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 811
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đã hoàn thành
Giá: 5 - 7.5 tỷ
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 675
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
 • Số căn hộ: 528
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
2