Hiển thị 25–36 của 326 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 248
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 800 triệu/căn - 1.2 tỷ đồng/căn
 • Số căn hộ: 255
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đang xây dựng
Giá: 38 triệu đồng/m2.
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 49.6%
Đã hoàn thành
Giá: 29 - 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 610
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đã hoàn thành
Giá: 8.000 - 10.000 USD/m2
 • Số căn hộ: 410
 • Mật độ xây dựng: 18.6%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đang xây dựng
Giá: 35 triệu/m2
 • Số căn hộ: 124
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 40triệu/ m2
 • Số căn hộ: 1.438
 • Mật độ xây dựng: 32,81%
2