Hiển thị 301–312 của 326 kết quả

Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: 39,9%
Đang xây dựng
Giá: 1,2 - 2,6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2580
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 164
 • Mật độ xây dựng: 56,10%
Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ đồng/căn
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng: 16%
Sắp triển khai
Giá: 15 – 27 triệu/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 11 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 3.979
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 10.5 - 15 tỷ/ căn.
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 34 – 46 triệu/m2
 • Số căn hộ: 64
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 340
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đang xây dựng
Giá: 11 tỷ
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 7000 - 10500$/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
2