Hiển thị 289–300 của 326 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 1888
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 319
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 44%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 299
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 4.3 tỷ
 • Số căn hộ: 1152
 • Mật độ xây dựng: 27
Đã hoàn thành
Giá: 27-30tr/m2
 • Số căn hộ: 274
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 304
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã hoàn thành
Giá: 15 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá:
 • Số căn hộ: 900
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: 40 triệu/căn
 • Số căn hộ: 1900
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 2339
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 12.5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 159
 • Mật độ xây dựng: 32%
2