Hiển thị 277–288 của 326 kết quả

Sắp triển khai
Giá: $4200 - $6100 m/2
 • Số căn hộ: 1102
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 981
 • Mật độ xây dựng: 57,33%
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 238
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 3,7 tỷ - 6,5 tỷ
 • Số căn hộ: 1820
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang xây dựng
Giá: 30 - 62 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2280
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.007
 • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
Đang xây dựng
Giá: 29 - 33 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 520
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đang xây dựng
Giá: 48 - 148 tỷ
 • Số căn hộ: 214
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật…
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 36,8%
2