Hiển thị 265–276 của 326 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 3.2 – 9.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1459
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 478
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ: 1027
 • Mật độ xây dựng: 49.7%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 309
 • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
Đang xây dựng
Giá: 1.6 - 2.2 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 793
 • Mật độ xây dựng: 36.4
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 836
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 4000$/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Sắp triển khai
Giá: 80 triệu/m2
 • Số căn hộ: 231
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 1.350
 • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 515
 • Mật độ xây dựng: 45%
2