Hiển thị 1–12 của 326 kết quả

Giá:
 • PN
 • WC
Đang xây dựng
Giá: 38 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2060
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 7 - 35 tỷ
 • Số căn hộ: 1074
 • Mật độ xây dựng: 33,48%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 26%
Đã hoàn thành
Giá: 2 - 4,4 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 246
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
 • Số căn hộ: 471
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 16 triệu/m2
 • Số căn hộ: 480
 • Mật độ xây dựng: 27%
Đã hoàn thành
Giá: 22 - 25 triệu đồng/ m2.
 • Số căn hộ: 188
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 28 - 30 triệu / m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 44%
2