Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
 • Số căn hộ: 5088
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đã hoàn thành
Giá: 6.5
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 30-40 tr/m2.
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ: 1092
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang xây dựng
Giá: 49,5 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 5094
 • Mật độ xây dựng: Hơn 50%
Đã hoàn thành
Giá: 45 – 60 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 160
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 60tr/m2
 • Số căn hộ: 1726
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá: 3.3
 • Số căn hộ: 240
 • Mật độ xây dựng: 31,8%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: <40%
2