Hiển thị 25–36 của 57 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 39 triệu/m2
 • Số căn hộ: 426
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 3.7 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đang xây dựng
Giá: 50-60tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 48%
Sắp triển khai
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 210
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 39tr/m2
 • Số căn hộ: 1008
 • Mật độ xây dựng: 42%
Đang xây dựng
Giá: 1.2-2.5 tỷ
 • Số căn hộ: 3580
 • Mật độ xây dựng: Sắp hoàn thành
Đã hoàn thành
Giá: 40 - 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 982
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 288
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đã hoàn thành
Giá: 38 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2099
 • Mật độ xây dựng: 57%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 32.7%
Đã hoàn thành
Giá: 37 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 31%
2