Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 40triệu/ m2
 • Số căn hộ: 1.438
 • Mật độ xây dựng: 32,81%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng: 39,7%
Đã hoàn thành
Giá: 2.1 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 230
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 3.3 tỷ
 • Số căn hộ: 652
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 320
 • Mật độ xây dựng: 42.58%
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 12.7 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 42.3%
Đang xây dựng
Giá: 75-85tr/m2
 • Số căn hộ: 972
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 3.2 – 9.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1459
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 2.8 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 44%
2